BLOG

ANPC

Noi reguli ANPC pentru site-urile din România

Începând cu luna august 2022, toți comercianții care administrează site-uri de vânzări (magazine online), preluare comenzi on-line şi/sau publicitate la produse şi/sau servicii sunt obligați să afișeze pe prima pagină a site-ului (Home page), pictograme de 250pxX50px (cu link-uri) care promovează procedura SAL și Platforma SOL a Comisiei Europene. Ordinul prevede de asemenea afișarea unei plachete A4 și în magazinele fizice.

Considerăm că această măsura ar fi trebuit să fie cu caracter de recomandare, deoarece majoritatea companiilor ar fi implementat aceste link-uri și pictograme în mod voluntar, ținând cont de design-ul site-ului lor, pentru a-și arăta seriozitatea în mediul online și a arăta deschidere față de clienți. Din punctul nostru de vedere erau suficiente link-urile către ANPC care erau și până acuma, și se putea lăsa la alegerea administratorilor de site partea de implementare a imaginilor.

Noile pictograme SAL și SOL vor avea următoarele implicații:

  • Costuri de implementare
  • Reducerea vitezei de încărcare a site-ului
  • Perturbarea designului
  • Amendă, în caz de nerespectare a dispozițiilor ordinului Nr. 449 din 31 mai 2022

Redăm mai jos conținutul Orinului Nr. 449 din 31 mai 2022 publicat în Monitorul oficial nr. 725 din 19 iulie 2022:

"Articolul 1 (1) Pentru a asigura accesul facil al consumatorilor la entitatea de soluționare alternativă a litigiilor din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și la procedurile de soluționare alternativă a litigiilor - procedurile SAL, în vederea soluționării alternative a reclamațiilor acestora, comercianții au obligația să afișeze placheta informativă prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) Placheta prevăzută la alin. (1) va fi realizată prin grija comerciantului, conform modelului prezentat în anexa nr. 1, și se afișează în câmpul vizual al consumatorului, la loc vizibil, lângă casa de marcat ori lângă orarul de funcționare, în spațiul de comercializare sau, după caz, de prestare a serviciului, inclusiv a serviciilor turistice, de comercializare de pachete de servicii turistice sau bilete de avion.
Articolul 2 (1) Comercianții care administrează site-uri de vânzări, preluare comenzi online și/sau publicitate la produse și/sau servicii, la servicii turistice, de comercializare de pachete turistice sau bilete de avion, inclusiv e-commerce - comerț electronic, sunt obligați să afișeze pe prima pagină a site-ului - home page pictogramele prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin. (la 18-03-2023, Alineatul (1) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 32 din 11 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 16 februarie 2023 ) (2) Pictogramele prevăzute la alin. (1) vor avea dimensiunea de 250 (L) x 50 (H) pixeli și vor avea asociat câte un link cu referință externă către secțiunea SAL din cadrul paginii oficiale a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor - https://anpc.ro/ce-este-sal/, respectiv către Platforma SOL a Comisiei Europene - ec.europa.eu/consumers/odr. (3) Placheta prevăzută la art. 1 și pictogramele prevăzute la alin. (1) și (2) vor fi descărcate gratuit de pe site-ul oficial al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, prin accesarea link-ului: https://anpc.ro/ce-este-sal/.
Articolul 3 Sunt exceptați de la prevederile prezentului ordin comercianții care activează în sectoarele/domeniile pentru care sunt constituite entități SAL specifice, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți, cu modificările ulterioare.
Articolul 4 Reprezentanții împuterniciți ai Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin în termen de 45 de zile de la publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Articolul 5 Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

Sursă: https://legislatie.just.ro

0

Lasă un comentariu

Răspuns la Some User